บริษัทไอดีไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2560 โดยผู้ก่อตั้งคือคุณอรวีร์ เกษแก้ว ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารบริษัทไอดีไทย จำกัด โดยบริษัทไอดีไทย จำกัด เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ รับ ฝาก ซื้อ ขาย ให้เช่า เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และให้คำปรึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์จากประสบการณ์จริง บริการดูแลลูกค้าจนจบดีล

Founded in the year 2017 by the founder is Mr. Orawee Ketkaew, the position of Executive Chairman of ID Thai Company Limited by ID Thai Company Limited, is a real estate company, accepting purchase, sale, rent on real estate. and giving advice on real estate knowledge from real experience Customer care service until the end of the deal

 

วิสัยทัศน์บริษัท “ความสุขของคุณคือความภูมิใจของเรา”

Company Vision “Your happiness is our pride”

 

บริษัทไอดีไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคลเลขที่ 0415560001054 โดยมีกรรมการบริษัท นางสาว อรวีร์ เกษแก้ว  สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87/30 หมู่ที่ 4 ซอยบ้านโพนบก ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ID Thai Co., Ltd. is registered as a juristic person. according to the Civil and Commercial Code Juristic Person Registration No. 0415560001054 The Company’s director is Ms. Orawee Ketkaew, the head office is located at 87/30 Village No. 4, Soi Ban Phon Bok, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang Udon Thani District. Udon Thani Province

 

ที่ตั้งของบริษัท +แผนที่กูเกิ้ลแมพ
92/6 ถ ศรีสุข อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
เวลาเปิดทำการ 09.00-18.30 น. เปิดทำการทุกวันจันทร์-อาทิตย์