เกี่ยวกับเรา


ก่อตั้งบริษัทไอดีไทย จำกัดขึ้นเมื่อปี 2560 ผู้ก่อตั้งคือ คุณอรวีร์ เกษแก้ว โดยบริษัทไอดีไทย จำกัด เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ รับ ฝาก ซื้อ ขาย ให้เช่า เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษาและความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์จากประสบการณ์จริง บริการดูแลลูกค้าจนจบดีล ดังวิสัยทัศน์ที่ให้คำมั่นกับลูกค้า “ความสุขของคุณ คือความภูมิใจของเรา”